Σελίδες

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Ο Αγιος Νικόλαος ο εν Βουνένοις.

Ε᾿ξωκκλήσι ἰδιωτικό. Ἑορτάζει στὶς 9 Μαΐου, στὴ μνήμη τοῦ ὁσιομάρ-
τυρα τοῦ Χριστοῦ Νικολάου ποὺ ἔζησε καὶ μαρτύρησε στὰ Βούνενα
τῆς Θεσσαλίας. Στὴν τοποθεσία αὐτὴ ἦταν χωριὸ (οἰκισμός). Λεγό-
ταν Βασιλικοῦ σπίτια. Χωρίζουν θεμέλια. Ὁ πεθερὸς τοῦ μπαρμπα-Γιάννη
Πανουργιᾶ (^1994) Εὐστάθιος Ἀθ. Κούσουλας ὀνειρεύτηκε τὸν Ἁϊ-Νικόλαπάνω στὰ θεμέλια, τὰ ὁποῖα ἦταν κλεισμένα στὰ πουρνάρια καὶ στὰ βάτα.Τὸ εἶπε στὸν παπα-Στάθη Σκαλίγκο καὶ καθ᾿ ὑπόδειξή του βρῆκε τὰ θεμέ-
λια καὶ τὸ ἔκτισε γύρω στὰ 1885. Νερὸ ἔπαιρνε ἀπὸ τὰ Κουσουλέικα μαντρι-
ά, ὅπου καὶ ἀνῆκε. Φαίνεται ὅτι ὑπῆρχε πηγή. Ἡ ἀμφικλινὴς πλάκα στὴ
σκεπὴ ἔγινε ἀργότερα. Οἱ διαστάσεις του ναοῦ χωρὶς τὴν κόγχη εἶναι
7,35×4,60 μέτρα. Κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὸ ναὸ κατεβαίνουμε τρία σκαλιά.
Τὸ τέμπλο εἶναι χτιστὸ μὲ δύο πύλες. Ὑπάρχει ἕνα μανουάλι καὶ ἕνα ἀνα-
λόγιο. Εἶναι καὶ τὰ δύο σιδερένια λαϊκῆς κατασκευῆς.
Ὑπάρχει μιὰ παλιὰ εἰκόνα σὲ μουσαμᾶ, ποὺ εἰκονίζει τὸν ἅγιο Νικό-
λαο, ἐπίσκοπο Μύρων τῆς Λυκίας τὸν θαυματουργό.

Πόνημα τού Ιερομονάχου π. Λουκά Βακάλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου