Σελίδες

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Πρωτομαγιάτικα έθιμα

Πηγαίνοντας πίσω καμμιά κατοστή χρόνια διαβάζουμε τήν αφήγηση  τής Παγώνας Πολίτη στήν Καίτη Πανάγου γιά τό πώς  γιορτάζανε τότε τήν Πρωτομαγιά.
 Ετσι μαθαίνουμε τήν παλιά λέξη "αδιλφουφτάδες" πού σημαίνει φιλενάδες όπως καί τήν λέξη "διαφέντι" πού σήμαινε γλέντι.

Τό παλιό Δαδί.

Μία φωτογραφία τού Δαδιού, μάλλον τού 1950.
 

Η χειρόγραφη απόδειξη τής Σταύρωσης

Το συγκλονιστικό αυτό έγγραφο σχετικά με την απόφαση της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού παρέμεινε μέχρι το 1309 μ..Χ. τελείως άγνωστο, οπότε βρέθηκε στη γνωστή σε όλους σήμερα για τον καταστροφικο σεισμό πόλη (L'Aquila) της Κεντρικής Ιταλίας (κοντά στην οποία έχει ανακαλυφθει η αρχαία ρωμαϊκή πόλη του Αμιτερνο, όπου βρέθηκε το σπίτι του Πόντιου Πιλάτου).
Η χειρόγραφη απόδειξη της απόφασης του Πόντιου Πιλάτου

Το 1381 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί των ημερών του Πατριάρχου Ιερεμίου. Μεταφράστηκε από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Διονύσιο, κατά το έτος 1643:
Μετάφραση
"Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος, Βασιλέως Ρωμαίων, μονάρχου ανικήτου,
Ολυμπιάδος διακοσιοστής πρώτης, Ηλιάδος ογδόης από κτίσεως κόσμου, κατά τον
ημέτερον μερισμόν των Εβραίων τετράκισχίλια και εκατόν εβδομήκοντα τέσσερα έτη και
καταβολής των Ρωμαίων βασιλείας έτη εβδομήκοντα τρία και από της ελευθερίας της
δουλωσύνης Βαβυλώνος έτη πεντακόσια εβδομήκοντα και καταστροφής του ιερού
βασιλείου έτη εννενήκοντα και επτά, επί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου Ζιζονίου
και Μάρκου Συννίου και ανθυπάτου του Ιλλιρικού Παλιστέρα, κοινού διοικητού της χώρας
των Ιουδαίων Κουίντου Φλαβίου, επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ ηγεμόνος κρατίστου
Ποντίου Πιλάτου, επιστάτου της Κάτω Γαλιλαίας Ηρώδου του Αντιπάτρου, της άκρας
αρχιερωσύνης Άννα και Καιάφα Αλλιάσου και Ματίλ μεγιστάνων εις τον ναόν, Ραμπάλ
Αμαμπέλ Πιοκτένου εκατόνταρχου υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ Σουμπιμασάξιου Ποπιλίου Ρούφου.
Εγώ Πόντιος Πιλάτος, ηγεμών δια της βασιλείας των Ρωμαίων, επί του Πραιτωρίου της αρχιηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικόν τον Ιησού
λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν, και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη
κατά τον Νόμο του Μωσαϊκού και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων
Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν μετά των
άλλων κατά το συνήθες των καταδίκων, επεί συνοίθρησεν αυτός πλήθος ανθρώπων
πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων, ενοχλείν την Ιουδαίαν ποιών
εαυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του
Ιερού Ναού, απαρνούμενος τον φόρον του Καίσαρος και τολμήσας εισελθείν μετά βαϊων
θριαμβευτής και πλείστου όχλου ώσπερ τις Ρήξ εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ ως τον Ι.
Ναόν και διορίζομεν τον ημέτερον πρώτον εκατόνταρχον Κουϊντον Κορνήλιον περιάξαι
τούτον παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένον, μαστιζόμενον και ενδεδυμένον
πορφύραν, εστεφανωμένον ακάνθινω στεφάνω και βαστάζοντα τον ίδιον σταυρόν επί ώμου
αυτού, ίνα ει παράδειγμα τοις άλλοις και πάσι τοις κακοποιοίς μεθ' ού βούλομαι
συνάγεσθαι δύο ληστάς φονείς και εξέρχεσθαι δια της πύλης Γιαμπαρόλας, της νυν
Αντωνιανής, αναχθήναι δε Αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακούργων
ονόματι Κολβάριον, ούτινος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν
θεώρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γεγραμμένου τρισί
γλώσσας τον ΙΗΣΟΥΣ ΑΛΟΝ Ο ΙΛΗΣ ΙΟΔΑΜ (Εβραϊστί) ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (Ελληνιστί) ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥΣ ΡΕΞ ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ
(Ρωμαϊστί).
Ορίζομεν ουν μηδένα των ηστινοσούν τάξεις και ποιότητος τομήσαι απερισκέπτως της
τοιαύτην εμποδίσαι δίκην, ως υπ' εμού ωρισμένην μετά πάσης σεμνότητος εις ποινήν της
αυτομολίας τούτου, Εβραίου όντος κατά τα ψηφίσματα και τους Νόμους της των Ρωμαίων
Βασιλείας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
- Από της φυλής Ισραήλ: Ρωδιέ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ιονακείν, Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ και Περκουλάμ.
- Από της Βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος.
- Από των Φαρισσαίων: Μπαρμπάς Συμεών και Μπονέλη.
- Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος, Μπαντάνης, και Μακαρόλας.
- Από της αρχιερωσύνης: Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης.
- Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων: Μπουτάν».


Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Τα παιδιά στό "ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ".


    Με τον καλλίτερο τρόπο ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 27.04.2013 ο φετεινός ορεινός αγώνας "ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ" στην Αμφίκλεια, αφού με εμπνευσμένη πρωτοβουλία των διοργανωτών αλλά και την στήριξη των χορηγών, απλώθηκε και αγκάλιασε ότι ποιό πολύτιμο έχει ένας τόπος δηλαδή τα παιδιά. Οι τρείς αγώνες δρόμου για παιδιά που πραγματοποιήθηκαν μέσα στους δρόμους της κωμόπολης και ειδικότερα στον παραδοσιακό οικισμό, δημιούργησαν εκπληκτικές εικόνες ουσιαστικής συμμετοχής, υγιούς αθλητισμού, άμιλλας και επιβεβαίωση από τα παιδιά, του Σπαρτιατικού: "άμμες δε γ' εσόμεθα πολλώ κάρρονες." Αυτές τις εικόνες που είναι δύσκολο να περιγραφούν, είτε με λόγια είτε και με φωτογραφίες, αν τις τοποθετήσουμε στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα στον τόπο μας, αποκτούν πραγματικά τεράστια σημασία. Πολλά τα μπράβο στον "ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟ" Αμφίκλειας, στα παιδιά  και ακόμα περισσότερες οι ελπίδες για καλλίτερους Νεοέλληνες σύντομα. Η προσφορά των εθελοντών, στην πραγματοποίηση των παραπάνω αγώνων με άψογο τρόπο και με ασφάλεια για τα παιδιά, κρίνεται ανεκτίμητη. Για την συνέχεια, την Κυριακή 28.04.2013 με τους δύο πλέον αγώνες (άλλη καινοτομία,) ευχές για καλή επιτυχία.
Δ. Καλπύρης
Αμφίκλεια 
Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Ηρθαν τά Βάγια.


Ηρθε ο Λάζαρος βαβά
τό κοφ΄νάκι μ΄θέλ΄αυγά
οι τσεπούλες μ΄κοκκοσούλες
τά χεράκια μ΄πενταρούλες.

 

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Τό νέο βιβλίο τού Γιάννη Σκορδά.


Ο ιδιαίτερα αγαπητός και συγγραφικά ανήσυχος! συμπατριώτης μας γεωπόνος Γιάννης Π. Σκορδάς μετουσιώνοντας την αγάπη του για την γενέτειρα σε έργο και αξιοποιώντας δημιουργικά τον συνταξιοδοτικό του χρόνο, μας χαρίζει αλλεπάλληλα πολύτιμα βιβλία - διαμαντάκια για την Αμφίκλεια, φωτίζοντας ιστορικές και λαογραφικές της πλευρές με έναν ιδιαίτερο, έγκυρο, ευσύνοπτο και ενδιαφέροντα τρόπο.
    Έτσι την Μεγάλη Εβδομάδα, θα κυκλοφορίσει στην Αμφίκλεια το τελευταίο του πόνημα, με τίτλο: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (ΔΑΔΙ) Ιστορικά Θέματα. Αρχικά θα διατίθεται από το ΚΑΠΗ Αμφίκλειας, ώστε σύμφωνα με την ευγενική επιθυμία του συγγραφέα, οι όποιες εισπράξεις να ενισχύσουν την λειτουργία του ΚΑΠΗ. Ευχές προς τον ίδιο να είναι καλά και να συνεχίσει, αλλά να βρεθούν και μιμητές του έργου του.
Δ. Καλπύρης
    Αμφίκλεια     

Δρομολόγια τού τραίνου.

Πρίν από εκατό καί βάλε χρόνια η κατάσταση μέ τά τραίνα παραμένει η ίδια. Δύο δρομολόγια τό 1905 ένα δρομολόγιο έχουμε  τώρα.

Ηρθε ο Λάζαρος

Ηρθε ο Λάζαρος ήρθαν τά Βάγια ήρθε καί η Κυριακή πού τρών τά ψάρια.Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Σιδηροδρομικός Σταθμός Αμφίκλειας.

Τά χάλια μας τά μαύρα. Δείτε τό πρόγραμμα τού ΟΣΕ τού σταθμού τής Αμφίκλειας. Τό τηλεφωνικό νούμερο Τιθορέας είναι λάθος ενώ τού Λιανοκλαδίου είναι νεκρό.Τώρα άν κάποιος βγάλει άκρη , έχει καλώς, αλλιώς βάζει τό αυτί του στίς γραμμές νά ακούσει άν έρχεται τραίνο.

Γερμανικά αντίποινα


   Τελέστηκε όπως κάθε χρόνο, σήμερα 21.04.2013 επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο της ομαδικής εκτέλεσης των 10 συμπατριωτών μας και ενός περαστικού, από τις κατοχικές δυνάμεις στις 16 Απριλίου 1943, ως αντίποινα για το πετυχημένο σαμποτάζ κατά του κατεχόμενου Σιδηροδρομικού Σταθμού το οποίο είχε γίνει λίγες μέρες νωρίτερα. Μετά την δέηση ακολούθησε προσκλητήριο των θυμάτων και η τελετή τιμής και μνήμης ολοκληρώθηκε με σύντομη, σχετική ιστορική αναφορά.
Δ.Ι.Κ.