Σελίδες

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Το ηρώον τού 1945.

Όταν το ηρώον ήταν στην μέση της πλατείας. Ο μπαρμπα-Γιάννης Κούσουλας με το ποδήλατο του. Ο Ο μικρός είναι ο Νώντας