Σελίδες

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Βρύση στο Δαδί του 1941

Βρύση στο Δαδί του 1941-1944. Η φωτογραφία είναι από Γερμανό στρατιωτικό.
Αν διακρίνω καλά, υπάρχει αντλία για το νερό... ίσως σε κάποιο πη γάδι. 

Δρόμος στο Δαδί 1941-1944.

Γερμανός στρατιωτικός φωτογραφίζεται σε δρόμο του Δαδιού 1941.  Ισως είναι ο δρόμος πρός τον Άγιο Δημήτριο. 

Το καμπαναριό τού Αγίου Δημητρίου.

 Το καμπαναριό τού Αγίου Δημητρίου, απο φωτογραφία Γερμανού στρατιωτικού
1941