Σελίδες

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ προειδοποιει........


Καθορισμός  χρονικών  ορίων  για  την  χρήση  πυρός  σε  δάση , δασικές , χορτολιβαδικές  και  αγροτικές  εκτάσεις κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.Σύμφωνα  με  την  υπ’ αριθμ. 1/2015  Πυροσβεστική  Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης  Στερεάς  Ελλάδας  από  01-05-15  έως  και   31-10-15  α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  λόγω  αυξημένης  επικινδυνότητας,  οποιαδήποτε  καύση  στα  δάση, τις   δασικές, χορτολιβαδικές  και  αγροτικές  εκτάσεις, που  βρίσκονται  σε  βραχώδεις  ή πετρώδεις  περιοχές σε  πεδινά  ή  ανώμαλα  εδάφη  και  λόφους  της  Περιφέρειας  Στερεάς   Ελλάδας . Επιτρέπεται  όμως  μετά  από  ειδική  άδεια  του  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Αμφίκλειας, η  καύση  σιτοκαλαμιών  και  άλλων  γεωργικών  υπολειμμάτων, αφού  ληφθούν  αυστηρά  τα  μέτρα  που  ορίζονται  στο  άρθρο  5  της  9/2000  Πυροσβεστικής  Διάταξης.  Η  Υπηρεσία  μας  επιφυλασσόμενη  κάθε  νόμιμης  διαδικασίας  που  προβλέπεται  για  την παράβαση  της  παρούσας, παρακαλεί  για  την  πιστή  εφαρμογή  αυτής.
Επίσης  παρακαλούνται  οι  πολίτες  του  Δήμου  Αμφίκλειας  Ελάτειας  σε  περίπτωση  που  αντιληφτούν  πυρκαγιά  να  επικοινωνήσουν  άμεσα , με  τα  τηλέφωνα  του  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Αμφίκλειας ( 22340 23570  , 22340 23199 ) και  199 , προκειμένου  να  υπάρξει  άμεση  επέμβαση  για  την  κατάσβεση  αυτής.
            Η πρόληψη και η προστασία του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας!


                                                                                                                                         Ο Προϊστάμενος Κλιμακίου

                                                                                                                                       Μαστροκώστας  Γεώργιος

             Ανθυποπυραγός                                                                                                                                  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου