Σελίδες

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Ζημιές στό κάστρο

Μέ πολύ λίγα λόγια άς μιλήσουμε γιά τίς ζημιές πού προκάλεσε ο σεισμός. Στό κάστρο, πού βρίσκεται στό νεκροταφείο, λίγες πέτρες ξεκόλλησαν από τό ανατολικό τμήμα του.

Εστω καί αυτές οι λίγες πρέπει νά μαζευτούν καί νά αποθηκευθούν στόν χώρο γιά μετέπειτα συμμάζεμα τού κάστρου. Αλλιώς θά πεταχθούν από κάποια καθαριότητα πού θά γίνει από κάποιους στόν χώρο. Βέβαια δέν θά πούμε γιά τόν καθαρισμό μέσα στό κάστρο πού είναι κάποιου άλλου ευθύνη αλλά όχι τού Δήμου ή τής αρχαιολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου