Σελίδες

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Στούς Αγίους Αναργύρους.

Μέσα στίς υποχρεώσεις μας είναι καί η πλήρη ενημέρωσή σας γιά τίς εργασίες πού γίνονται στήν Αγιανάργυρη.


Η δυτική πλευρά. 

Απομένει η διαμόρφωση τού χώρου γιά νά γίνει η κατασκευή τών τσιμέντινων τραπεζιών καί τών υπόλοιπων κατασκευών πού θά χρειάζονται.Εγινε ανακαίνηση τού ηλεκτρικού δίκτυου τής εκκλησίας.

Εδώ πρέπει νά ευχαριστήσουμε τόν Λουκά Μιχαήλ πού αφιέρωσε τόν χρόνο του γίά τίς ηλεκτρικές εργασίες πού ήταν απαραίτητες.


Τοποθετήθηκαν καί δύο πολυέλαιοι γιά φωτισθεί ο εσωτερικός χώρος.

Ενας ψύκτης πήρε τήν θέση του γιά τίς ανάγκες τών επισκεπτών τήν ημέρα τής γιορτής.

Ελπίζουμε σιγά-σιγά νά τελειοποιήσουμε τήν Αγιανάργυρη μέχρι τήν ημέρα τής γιορτής των.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου