Σελίδες

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Αρχαία στούς Ξυλικούς.

.Παλιγγενεσία, αρ.φύλ. 4963, 30.01.1881: 4
Εἰς τὸ χωρίον Ξυλικοὺς τῆς ἐπαρχίας Λοκρίδος ἀνεκαλύφθησαν ἀρχαῖοί τινες τάφοι ἐντὸς τῶν ὁποίων εὑρέθησαν λόγχαι, ἀγγεῖα πήλινα, καὶ ἄλλα ἀντικείμενα σπουδαίας ἀξίας, ὡς γράφουσιν ἐκεῖθεν.

Αυτά έγραφε η εφημερίδα " ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" στίς 30 Ιανουαρίου 1881.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου