Σελίδες

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Οι γάμοι από τό 1853 μέχρι 1860.

Από τό βιβλίο τών αδειών γάμων τής Αρχιερατικής Περιφέρειας τού Δήμου Δρυμίας.

Εδώ φαίνονται οι γάμοι που έγιναν στήν Αρχιερατική Περιφέρεια Δρυμίας από τό 1853 μέχρι τό 1860, δηλαδή στό Δαδί καί στά γύρω χωριά Ξυλικοί, Σουβάλα, Γλούνιστα, Παλαιοχώρι, Ντερνίτσα, Ελευθεροχώρι, Δρακοσπηλιά κα.


Τότε είχε τό εκκλησιαστικό αξίωμα  τού "Σακκελάριου" ο Δαδιώτης Ιερέας Λουκάς Ευταξίας. Στήν σελίδα αυτή έχει υπογράψει ο υδρονομέας Δημήτριος Δαλαρούγκας, πώς καί τί?

 Εδώ φαίνονται τά ονόματα τών ιερέων τόσο του Δαδιού, όσο καί τών χωριών κατά τά έτη 1853 εως 1860.
 Επίσης φαίνονται καί τά ονόματα τών νεονύμφων καθώς καί ο τόπος καταγωγής των.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου