Σελίδες

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

Η επεξεργασία του καπνού.

Ολη η γειτονιά βοηθούσε στό πέρασμα τού καπνού στά παλιότερα χρόνια. Στήν αυλή τού μπαρμπα-Γιώργη όλοι βελονιάζανε τα φύλλα τού καπνού στίς μεγάλες βελόνες γιά τήν παραπέρα επεξεργασία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου