Σελίδες

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Η γλώσσα τών κτιστάδων.

Τα παλιότερα χρόνια τά διάφορα "σινάφια" χρησιμοποιούσαν δικές τους διαλέκτους γιά να μήν γίνονται κατανοητοί από τούς άλλους γιά ότι θέλανε να πούνε. Ενας Γερμανός διέσωσε μερικές λέξεις του "σιναφιού" τών κτιστάδων με τήν αντίστοιχη ερμηνεία τους στά ελληνικά καί γερμανικά.  Ετσι βλέπουμε ότι η λέξη " σβερώνω" σημαίνει "πίνω" κά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου