Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Χάρτης Φωκίδος- Δωρίδος - καί οι τόποι τών Λοκρών.

 "Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα. Παρά του Αββά Βαρθολομαίου Μετενεχθείσα δ' εκ της Γαλλικής εις την καθ' ημάς διάλεκτον και τύποις εκδοθείσα με τους ανήκοντας αυτή πίνακας παρά του ρωσσικού επωνύμ. Συμβούλου Χρυσοβέργη Κουροπαλάτου του εξ Αγχιάλου", Βιέννη 1819Χαλκογραφία - Copperplate 22,1 x 30,8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου