Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Δαδιώτες νεκροί 1919-1922 [Μικρασιατική εκστρατεία].

-Τσαμπούρας Δημήτριος του Κ., Ανθυπολοχαγός από Αμφίκλεια, φονεύθηκε στο Ντούζ ΝτάγΜικράς Ασίας στις 17 Μαρτίου 1921.

-Πολιτικός Λουκάς του Δημητρίου, Επιλοχίας από Αμφίκλεια, απεβίωσε στο ΚΔ3 Ορεινό Χειρουργείο στις 21 Ιουλίου 1920.


-Γρινιάτσος Νικόλαος του Γεωργίου, Λοχίας από Αμφίκλεια, φονεύθηκε στο Πολατλί στις 15 Αυγούστου 1921.

-Λάλος Ιωάννης του Λουκά, Δεκανέας από Αμφίκλεια, απεβίωσε στο ΧΙΙΙγ Ορεινό Χειρουργείο στις 8 Ιουλίου 1921.

-Δάρας Παναγιώτης του Σπύρου, Στρατιώτης από Αμφίκλεια, φονεύθηκε στις 14 Αυγούστου 1921.

-Κατσαρός Γεώργιος του Αθανασίου, Στρατιώτης από Αμφίκλεια, απεβίωσε στο Α΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής στις 3 Ιουνίου 1921.

-Μπακαστάμος Ιωάννης του Λουκά, Στρατιώτης από Αμφίκλεια.

-Ρεστίκας Γεώργιος, Στρατιώτης από Αμφίκλεια, φονεύθηκε στο Ιλιτζά στις 12 Αυγούστου 1921.

-Ταξιάρχου Ιωάννης του Γεωργίου, Στρατιώτης από Αμφίκλεια, φονεύθηκε στο Τουμλού Μπουνάρ στις 18 Αυγούστου 1922.

-Πολιτικός Αθανάσιος του Γρηγορίου, Χωροφύλακας από Αμφίκλεια, απεβίωσε στο 1ο Προσωρινό Νοσοκομείο Δορυλαίου (Εσκί Σεχίρ) στις 13 Νοεμβρίου 1921


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου