Σελίδες

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Τί γιορτάζουμε αύριο....
Η Μεταμόρφωση του Χριστού επάνω στο όρος Θαβώρ έγινε λίγο προ του Πάθους Του, και συγκεκριμένα σαράντα ημέρες πριν πάθει και σταυρωθεί. Άλλωστε, ο σκοπός της Μεταμορφώσεως ήταν να στηριχθούν οι Μαθητές στην πίστη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και να μη κλονισθούν για όσα θα έβλεπαν τις ημέρες εκείνες. Στα τροπάρια της Εκκλησίας φαίνεται αυτή η αλήθεια. Σε ένα ψάλλουμε: «Προ του τιμίου σταυρού σου και του πάθους, λαβών ους προέκρινας των ιερών μαθητών προς το Θαβώριον Δέσποτα, ανήλθες όρος». Και στο Κοντάκιο της εορτής λέγεται: «…ίνα όταν σε ίδωσιν σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον τω δε κόσμω κηρύξωσιν ότι συ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απαύγασμα».
Επομένως, κανονικά η Μεταμόρφωση του Χριστού έπρεπε να εορτάζεται τον μήνα Μάρτιο, ανάλογα με το πότε εορτάζεται κάθε χρόνο το Πάσχα. Επειδή, όμως, ο χρόνος αυτός συμπίπτει με την περίοδο της Τεσσαρακοστής και δεν θα μπορούσε να εορτασθεί πανηγυρικά, γι” αυτό η εορτή μεταφέρθηκε την 6ην Αυγούστου. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι τυχαία, αφού προηγείται σαράντα ημέρες από την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβίου), η οποία είναι σαν την Μ. Παρασκευή.
Τα γεγονότα της εορτής διασώζονται και από τους τρεις λεγομένους συνοπτικούς Ευαγγελιστές, γιατί η Μεταμόρφωση αποτελεί κεντρικό γεγονός στην ζωή του Χριστού και περικλείει πολλά θεολογικά μηνύματα. (Ματθ. ιζ’, 1-8, Μαρκ. θ’, 2-8, Λουκ. θ’, 28-36).[...
Η λέξη μεταμόρφωση δηλώνει την αλλαγή της μορφής. Δηλαδή σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Χριστός αποκάλυψε αυτό που κρυπτόταν, φανέρωσε την δόξα της θεότητος, με την οποία ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση από την στιγμή της συλλήψεως στην κοιλία της Θεοτόκου. Ο Χριστός με την μεγάλη Του φιλανθρωπία κάλυπτε αυτό που είχε πάντοτε, ώστε να μη «καούν» οι Μαθητές, λόγω της ακαταλληλότητός τους, επειδή δεν είχαν ακόμη προετοιμασθεί.
Ο Χριστός εκείνη την ώρα μεταμορφώθηκε, «ουχ ο ουκ ην προσλαβόμενος, ουδέ εις όπερ ουκ ην μεταβαλόμενος, αλλ” όπερ ην τοις οικείους μαθηταίς εκφαινόμενος» (αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός). Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε κάτι που δεν είχε, ούτε μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε στους Μαθητές Του αυτό που ήταν. Ουσιαστικά όταν κάνουμε λόγο για Μεταμόρφωση εννοούμε ότι έδειξε την δόξα της θεότητός Του, που την κρατούσε αφανή στο φαινόμενο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντικρύσουν.
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει ότι ο Χριστός δεν έδειξε ολόκληρη την θεότητα, αλλά μια μικρή ενέργειά της. Και αυτό ο έκανε αφ” ενός μεν για να πληροφορήσει για το ποια είναι η θεϊκή δόξα της Βασιλείας, αφ” ετέρου δε από φιλανθρωπία, ώστε να μη χάσουν και την ζωή τους ακόμη, βλέποντας ολόκληρη την δόξα της θεότητος. Γι” αυτό, το μυστήριο της Μεταμορφώσεως είναι και αποκάλυψη της Βασιλείας, αλλά και έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού.
Γίνεται λόγος στα λειτουργικά κείμενα ότι κατά την Μεταμόρφωση ο Χριστός θεούργησε την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Αυτό, όμως, λέγεται με μια ορισμένη έννοια και δεν σημαίνει ότι τότε μόνο θεουργήθηκε η ανθρώπινη φύση. Κατά τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό η ανθρώπινη φύση θεουργήθηκε, δηλαδή θεώθηκε, από την υποστατική ένωση και κοινωνία με τον Θεό Λόγο, που έγινε από την στιγμή της συλλήψεώς Του στην κοιλία της Θεοτόκου, την ημέρα του Ευαγγελισμού. Τότε, η θεότητα θέωσε την ανθρώπινη φύση, ενώ η ανθρώπινη φύση θεώθηκε (άγ. Γρηγόριος Θεολόγος). Κατά την Μεταμόρφωση του Χριστού φανερώθηκε στους Μαθητάς αυτή η θεουργηθείσα ανθρώπινη φύση από την πρόσληψή της από τον Θεό Λόγο. Προηγουμένως ήταν άγνωστη, τώρα έγινε φανερά. Με αυτήν την έννοια γίνεται λόγος σε μερικά τροπάρια για θεουργία της ανθρώπινης φύσεως κατά την Μεταμόρφωση.
Αυτό ακριβώς το γεγονός μάς οδηγεί στην άποψη ότι στο Θαβώρ δεν έχουμε μόνο Μεταμόρφωση, αποκάλυψη του Χριστού, αφού πραγματικά τότε έδειξε μερικές ακτίνες της θεότητός Του, αλλά και μεταμόρφωση των Μαθητών. Οι Μαθητές αξιώθηκαν να δουν την θεουργία της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, ακριβώς γιατί μεταμορφώθηκαν αυτοί οι ίδιοι. Οι Πατέρες κάνουν λόγο για εναλλαγή των Μαθητών. «Ενηλλάγησαν ουν και ούτω την την εναλλαγήν είδον» (άγ. Γρηγόριος Παλαμάς). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εναλλαγή, Μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά αυτό έγινε γνωστό, γιατί υπήρξε και εναλλαγή, μεταμόρφωση των Μαθητών.
Η μεταμόρφωση των Μαθητών έγινε σε όλη τους την ψυχοσωματική ύπαρξη. Οι Μαθητές δεν είδαν το θειό φως μόνο με τον νου τους, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, αλλά και με αυτές τις σωματικές αισθήσεις, οι οποίες όμως προηγουμένως δυναμώθηκαν από την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μεταμορφώθηκαν για να τον δουν. Οι σωματικοί οφθαλμοί είναι τυφλοί ως προς το φως του Θεού, επειδή οι οφθαλμοί του ανθρώπου είναι κτιστοί και δεν μπορούν να δουν το άκτιστο Φως. Γι” αυτό και αλλοιώθηκαν από την ενέργεια του Θεού και αξιώθηκαν να δουν την δόξα του Θεού (άγ. Γρηγόριος Παλαμάς).

Τού Σωτήρος στό μοναστήρι τού Δαδιού.


Απο την γιορτη του μοναστηριου του Δαδιου στις 5-8-1932. Απο δεξια ειναι ο Γιωργος Κουσουλας,ο Παναγιωτης Πολιτικος, καθιστες ειναι η Γαρεφω Ζηρου, η Ανθη Κουσουλα,η Κατινα Πολιτικου,και καθιστος ειναι ο Κωστας Ζηρος.
Από τήν εφημερίδα "Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ" τού 1930.

Κυριακή 2 Αυγούστου 2015

Ο εξωραϊσμός στούς Αγίους Αναργύρους.


Σιγά σιγά καί μέσα στό κλίμα τών ημερών οι εργασίες στήν Αγιανάργυρη συνεχίζονται. Ετσι άρχισε νά βλέπεται ο χώρος πού είναι κάτω απο τήν εκκλησία. Γίνανε δυό τραπέζια καί μπήκανε τά δύο πρώτα παγκάκια, προσφορά τού Στάθη Τσιρνόβα πού τόν ευχαριστούμε.Τό "plane B" λοιπόν συνεχίζεται γιά τήν βελτίωση τού εξωτερικού χώρου.

Χάλια μαύρα μέ τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 02 Αυγούστου 2015 13:54
Το τρένο θα σφυρίζει δυο φορές... στα κρυφά!

    Τραγελαφικές καταστάσεις, κόντρες και έντονο πολιτικό παρασκήνιο για τα κομμένα δρομολόγια του καλοκαιριού από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Πριν από μερικές ημέρες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανακοίνωσε τις αλλαγές στα δρομολόγια μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων, ανέστειλε την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών 1510 και 1511 στο τμήμα Αθήνα - Λειανοκλάδι - Αθήνα.
Πρόκειται για δρομολόγια που εξυπηρετούν πάρα πολλούς επιβάτες και κοινωνικές ομάδες εργασίας, τόσο από τη Λαμία, όσο και από την ευρύτερη περιοχή (Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας).
Αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το θέμα ο βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ Αποστόλης Καραναστάσης, επικοινώνησε με τον αρμόδιο Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και ζήτησε να μην διακοπούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο υπουργός και όπως όλα έδειχναν ήταν θέμα χρόνου να ξεκινήσουν και πάλι.
Έλα όμως που η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, η διοίκηση του οποίου επέμενε στην διακοπή των δρομολογίων!!!
Τις προηγούμενες ήμερες υπήρξε έντονο παρασκήνιο γι αυτό το θέμα και πληροφορίες θέλουν τόσο τον Αποστόλη Καραναστάση, όσο και τον Χρήστο Σπίρτζη, να τα "έχουν πάρει στο κρανίο", με τους μανδαρίνους που κοιτούν μόνο τα νούμερα και ότι τους συμφέρει και όχι την εξυπηρέτηση των πολιτών.
    Θα σφυρίζει δυο φορες την εβδομάδα στα "κρυφά"
Τελικά σύμφωνα με το ρεπορτάζ μετά τις κόντρες και το παρασκήνιο που προηγήθηκε, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποφάσισε να επαναφέρει στην κυκλοφορία τις αμαξοστοιχίες 1510 και 1511 (Αθήνα - Λειανοκλάδι - Αθήνα), αλλά μόνο με δυο δρομολόγια την εβδομάδα.
Το δρομολόγιο της 1510 (Αθήνα - Λειανοκλάδι) θα εκτελείται μόνο κάθε Παρασκευή απόγευμα, μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη (11/9).
Το δρομολόγιο 1511 (Λειανοκλάδι - Αθήνα) θα εκτελείται μόνο κάθε Δευτέρα πρωί, μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη (07/9).
Την περασμένη Παρασκευή (31/7) έγινε δηλαδή το δρομολόγιο, αλλά δεν το ανακοίνωσαν επίσημα, το ήξεραν μόνο οι ίδιοι. Το ίδιο ισχύει και για αύριο Δευτέρα, που υπάρχει δρομολόγιο για το πρωί, αλλά δεν το έχουν ανακοινώσει στο επιβατικό κοινό. Στη σελίδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχουν ακόμα την ανακοίνωση της αναστολής των δρομολογίων.
    Τραγελαφικά πράγματα δηλαδή για μια εταιρεία του μεγέθους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που με τα "καμώματά" της ταλαιπωρεί τον κόσμο, που ψάχνει αν βρει με ποιο τρόπο θα πάει στη δουλειά του.
Επιεικώς απαράδεκτοι...

    Υ.Γ. Αύριο Δευτέρα οι εργαζόμενοι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ πραγματοποιούν στάσεις εργασίας. Στα αιτήματα των εργαζομένων είναι και η επαναφορά των παραπάνω καταργηθέντων δρομολογίων, Λειανοκλάδι - Αθήνα - Λειανοκλάδι (1510 και 1511), που εξυπηρετούν κοινωνικές ομάδες εργασίας (Φθιώτιδα, Βοιωτία κλπ).
Λόγω της στάσης εργασίας κάποια δρομολόγια ματαιώνονται.


1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ Καλαθοσφαίρισης 3ΟΝ3.

Οι νεαροί καλαθοσφαιριστές της Αμφίκλειας, αλλά και οι εκ των θερινών επισκεπτών παρεπιδημούντες, ανταποκρίθηκαν με το ξεκίνημα του μήνα στο κάλεσμα του <ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ> Αμφίκλειας και συμμετείχαν με ενθουσιασμό  στο 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ Καλαθοσφαίρισης 3ΟΝ3.
Η συγκεκριμένη διοργάνωση βάζει τις βάσεις για την καθιέρωσή της και βέβαια  αποτελεί σπουδαία <<επένδυση>> δεδομένου του ότι αφορά στα παιδιά και μάλιστα σε μία εποχή τύποις και ουσία πέρα για πέρα αντιεπενδυτική, σε όλους τους τομείς. Η συνέχεια την επομένη 02/08, με τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές.

Δ.Ι.Κ.